Varför tar du inte livet av dig ditt avskum.
Rara hälsningar, en som tycker att du tär på resurserna, Punk!